ΜΑΣ - Θύρα

Πίσω από τη Θύρα των ΜΑΣ βρίσκεται το χιούμορ, ο πειραματισμός και η ανάγκη για εξερεύνηση.